چگونگي انتخاب تاريخ
1399/08/18
براي انتخاب تاريخ ماقبل از سال 1389، يك بار اولين گزينه (1389) را انتخاب نماييد، ليست كشويي بسته مي‌شود، در اين مرحله يك بار ديگر ليست را باز نموده ملاحظه مي‌فرماييد كه تا 10 گزينه قبل از 89 نمايش داده مي‌شود.
به همين صورت مي‌توانيد سال‌هايي را كه در ليست مشاهده نمي‌كنيد را ببينيد.

نكته: ساعت درج شده در تاريخ، براي اطلاعات شما اختلالي را به وجود نياورده و صرفاً جهت ثبت در ديتابيس است.

مثال:
در تصاوير زير، مرحله اول انتخاب عدد 1389

1.jpg


بعد از باز كردن مجدد ليست كشويي، از سال 88 تا 79 قابل مشاهده خواهد شد
2.jpg