تمديد مهلت فاز اول ورود اطلاعات
1399/08/28
ورود اطلاعات تا تاريخ 10 آذرماه تمديد شد

لازم به ذكر است همانطور كه در صفحه اصلي سايت توضيح داده شد، نام كاربري و رمز عبور شما همكاران محترم دائمي بوده و كليه شركت‌ها بايد آخرين تغييرات در موضوع فرم‌ها موجود را در سامانه به روزرساني كنند.

مهلت تعيين شده نيز صرفاً براي ارائه گزارش اوليه به مديريت كلان سازمان بوده و بستر ورود اطلاعات (سايت حاضر) همچنان فعال و آماده دريافت اطلاعات شركت‌هاي محترم است.