تغيير رمز عبور و دريافت لينك فراموشي پسورد
1399/07/30
در صفحه پروفايل بخشي براي تغيير رمز عبور ايجاد گرديد
همچنين در صورت فراموشي رمز عبور، لينك تغيير آن به ايميل تعريف شده در پروفايل (در هنگام ثبت نام) ارسال خواهد شد