سامانه حاضر با هدف جمع‌آوري اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات صنعت آب و برق و ارائه گزارش‌هاي مرتبط به مديريت كلان وزارت نيرو ايجاد گرديده است.

نحوه كار با سامانه

 1. انجام ثبت‌نام در صفحه "ثبت‌نام كاربران" (صرفاً فردي كه مسئوليت درج اطلاعات را برعهده دارد).
 2. در فرم ثبت‌نام، مشخصات را به فارسي درج نماييد (از هر شركت فقط يك نفر ثبت نام نمايد تا اطلاعات ثبت شده در يك كارتابل تجميع و قابل گزارش‌گيري براي آن شركت باشد).
 3. انتظار براي تاييد نام كاربري توسط مسئول سامانه (حداكثر 24ساعت).
 4. كدملي تعريف شده به عنوان نام كاربري شما درنظر گرفته خواهد شد.
 5. ورود اطلاعات در صفحات "فرم پرسنل فناوري اطلاعات" و "فرم اطلاعات نرم‌افزارها".
 6. در هر دو صفحه فوق مي‌توانيد پس از زدن دكمه "جديد" ، بارها فرم را تكميل نماييد.
 7. پس از ثبت هر فرم، اطلاعات هر ركورد قابل ويرايش خواهد بود.
 8. نكته مهم: نام كاربري كليه شركت‌ها در اين سامانه دائمي بوده و هر شركت موظف است آخرين تغييرات در موضوع هر دو فرم را در اسرع وقت در سيستم اعمال نمايد.
 9. در صورت تغيير فرد متولي ورود اطلاعات (ثبت نام شده)، نيازي به ثبت‌نام مجدد نبوده و براي تغيير نام كاربري (در جهت از دست نرفتن سوابق اطلاعات درج شده) با مسئول سامانه تماس بگيريد.
 10. اطلاعات درج شده در سامانه از آغاز ثبت نام تا تكميل اطلاعات فرم‌ها محرمانه بوده و "دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو" مسئوليت عدم نشر اين اطلاعات را برعهده خواهد داشت.

گرفتن خروجي از اطلاعات ثبت شده

 1. پس از ثبت اطلاعات، ركوردهاي ذخيره شده در بخشي با عنوان "فهرست اطلاعات ثبت شده" نمايش داده خواهد شد.
 2. انتخاب نمايش ستون‌ها كاملاً در اختيار شما بوده و براي تغيير ستون‌ها مي‌توانيد از دكمه "انتخاب فيلدهاي نمايش داده شده" استفاده كنيد.
 3. همچنين شما مي‌توانيد از كليه اطلاعات درج شدة خود خروجي اكسل،CSV يا XML داشته باشيد.
 4. براي گرفتن خروجي، از منوي كنار ركوردهاي ذخيره شده گزينه "خروجي گرفتن پيشرفته" را بزنيد و در پنجره باز شده تيك گزينه Current Page Only را برداريد.
 5. درنظر داشته باشيد فيلدهاي خروجي دقيقاً همان فيلدهايي خواهد بود كه درحال نمايش هستند.